Tucson Dispensary SAINTS logo

headcheese sativa saints dispensary

Head Cheese SATIVA grown by Sunday Goods

Head Cheese SATIVA grown by Sunday Goods

#headcheese

#sativa

“Very Tasty, Extra Cheesie this time!” -Anakin M